Make your own free website on Tripod.com

Mahmut efendi'nin tanitim sitesi

emri bil maruf

Home
güncel menü
naksibendi tarikati
mahmut efendi'in hayati
sohbetler
EF.hayatindan kesitler
Mahmut efendi'nin sozleri
videolar
kitaplari
yazilariniz
dini kissalar
emri bil maruf
guzel soz ve siirler
araclar

Emr-i bil ma'ruf, maruf olanı, yani doğruluğu bilinen, Cenâb-ı Hakk'ın emir ve tavsiye ettiği ve doğruluğunu Resulullahın hayatında uygulayarak gösterdiği şeyleri bir müslümanın, etrafındaki bilmeyen kimselere anlatması, bilip de yapmayanlara tavsiye etmesidir. Yani, her müslümanın etrafındaki müslümanlar için devamlı marufu emreden, iyiliği tavsiye eden, hayra davet eden insan olması demektir.

Nehy-i an’il münker de, yasaklanmış olan şeylerden bir müslümanın, etrafındaki Müslümanları nehyetmesi, bilmeyenlere onun yanlış, kötü bir şey olduğunu öğretmesi, bildiği halde yapanlara da usulüne uygunca yardımcı olması, şefkatle, merhametle yol göstermesi anlamına gelir. Dolayısıyla her Müslüman, bir yandan kendisi iyi şeyleri yaparken, bir yandan da etrafındakilere tavsiye etmeli, bilmeyenlere öğretmeli, bildiği halde yanlış yapanlara da yanlışlıktan kurtulmaları hususunda yardımcı olmalıdır.

Ve Müslümanlar, önce kendi nefislerini kötülüklerden arındırırken, etraflarındaki bilmeyenlere onun kötü olduğunu öğretmeli, bilip de yapanların o kötülükten çıkması için yardımcı olmalı, elinden tutup çıkarmalıdır. Her müslümanın üzerine emr-i bil ma'ruf ve nehy-i an’il münker farzdır.

Fakat, emr-i bil ma'ruf, nehy-i an’il münker kişisel bazda yapılacak ise, iki kişi arasında belli bir samimiyet, güven ve tanışıklık ortamı olması gerekir. İnsanın tanımadığı, arasında belli bir samimiyet ve güvene dayalı ilişki olmayan bir insana nehy-i an’il münker yada emr-i bil ma'ruf yapmaya kalkmak, karşıdaki insan tarafından küstahlık olarak algılanabilir ve ters etki yapabilir. Bu şartlara haiz olduktan ve üslubu tebliğe uygun olduktan sonra kişisel bazda yapılan her türlü tebliğ, emr-i bil ma'ruf ve nehy-i an’il münkere dahil olur.

Yeter ki insan söylediği şeyi önce kendisi bilsin ve yapsın, sonra karşısındaki insana tavsiye etsin. İkinci olarak da, tavsiye ettiği kişi belli bir samimiyette ve belli bir yakınlıkta, yani o mesajı ve o tavsiyeyi ve o yönlendirmeyi kabul edecek yapıda ve kıvamda olsun. Üçüncüsü de, tavsiye ediş tarzı ve metodu, Hz. Peygamberin ve sahabinin İslamı tebliğ metoduna uygun olsun. Çünkü, yanlış anlatım tarzı, faydadan çok zarar getirir

Yani, doğru zamanda, doğru zeminde, doğru şahsa doğru mesaj, doğru bir şekilde verilmelidir.

Bu şartlar yerinde olduktan sonra kişisel bazda emr-i bil ma'ruf ve nehy-i an’il münker yapmanın bir mahzuru yoktur; tam tersine, Allah yolunda yapılmış bir mücadeledir, mücahededir ve her müslümanın yapması gereken bir gayrettir.

Ancak, kitlesel bazda emr-i bil ma'ruf ve nehy-i an’il münker yapmak, örgütlü, sistemli, teşkilatlı, iyi yapılanmış ve mesleği tebliğ olan, profesyonel tebliğciler isteyen bir içtimaî harekettir. Eğer kitlesel bazda emr-i bil ma'ruf, nehy-i an’il münker yapılmak isteniyorsa, şahıs bazındaki şartlar yine aynen geçerli olmak şartıyla, Müslümanlar sistemli bir şahs-ı manevi haline gelmeli ve tebliğ yapacak insanlar yetiştirmeli ve bu tebliğ yapacak insanların bu alanda son derece eğitimli, yani akademik eğitim almış, İslam dinini çok iyi bilen, hayatlarına tatbik edebilen, hitabetleri fevkalade güzel ve her seviyede insana anlatma, izah etme ve onları ikna etme kabiliyetine sahip olan insanlar olmaları gerekir.

Elhâsıl; emr-i bil maruf ve nehy-i an’il münker her müslümana farzdır. İçinde bulunduğumuz ahir zamanda kişisel bazda tebliğ, yine önemini devam ettirmekle beraber, kitlesel bazda tebliğ çok daha önemli hale gelmiştir. Ve burada şahs-ı manevi faaliyetleri son derece önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki Allah’ın rahmeti, mağfireti ve bereketi cemaatler üzerinedir.

efendi hazretleri efendim benim mahmut ustaosmanoğlu cübbeli hoca ahmet mahmut ünlü bayram hoca ismail ağa cami edirne selimiye iletişim kabe tarikat şeriat allah u teala sohbetler dini cübbe sarık sakal